Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for denne nettsiden (detvildekor.no), heretter benevnt som Nettsiden.

På Nettsiden samles det ikke inn personopplysninger.

Informasjonskapsler

Nettsiden bruker ikke informasjonskapsler for annet enn hva som er nødvendig for å servere Nettsiden. Med andre ord brukes det ikke informasjonskapsler for analyseformål, reklame eller annen type sporing.